Vinterstengt over Valdresflye – Praksisen med å brøyte fra og med første vinterferieuke opphører fra 2017.

Vinterstengt Garli Båtskaret. Strenge krav til sikkerhet for trafikanter og brøytemannskaper. Foto Jan Arne Dammen

Praksisen med å brøyte fra og med første vinterferieuke opphører fra 2017. Fylkesveg 51 over Valdresflye mellom Garli ved Beitostølen og Maurvangen ved Gjende, vil i all hovedsak være stengt mellom 15. desember og 1. april. Det er i midlertid mulighet for brøyting av vegen ved tidlig påske dersom vær og føreforhold tilsier det.

Oppland Fylkeskommune og Statens vegvesen beklager de ulempene dette medfører for næringsdrivende og andre Foto Jan Arne Dammen
Oppland Fylkeskommune og Statens vegvesen beklager de ulempene dette medfører for næringsdrivende og andre Foto Jan Arne Dammen

Fylkesveg 51 over Valdresflye er normalt vinterstengt mellom 15. desember og 1. april. Fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune bestemte i 2014 at 1. april skal være åpningsdato. Noen år, slik som i desember 2016, kan værforhold og snømengde gjøre det mulig å holde vegen åpen noe lenger enn til 15. desember, men i de fleste vintersesonger er vinterstengt i perioden 15.12. – 01.04. regelen.

Sikkerheten viktigst
Skal vurdere åpning tidligere når påsken er i mars, men sikkerheten er viktigst Foto Jan Arne Dammen
Skal vurdere åpning tidligere når påsken er i mars, men sikkerheten er viktigst Foto Jan Arne Dammen

– Strenge krav til sikkerhet for trafikanter og brøytemannskaper veier tyngst når vi i Statens vegvesen, på vegne av vegeier Oppland fylkeskommune, og entreprenøren som drifter vegen skal vurdere om vegen kan være åpen eller ikke, sier Line Holmestad i Statens Vegvesen.

Været kan endre seg raskt, og når det er normale snømengder på strekningen, kan vegen fort blåse igjen og bli vanskelig å få åpnet igjen når uværet har lagt seg. I tillegg er ikke denne vegen rustet for vinterkjøring, legger Holmestad til.

Praksisen med å brøyte strekningen mellom Beitostølen og Bårskaret fra og med første vinterferieuka opphører. Foto Jan Arne DammenA

 

Fra og med 2017 vil praksisen med å brøyte strekningen fra Garli ved Beitostølen og til Maurvangen ved Gjende, fra første vinterferieuke opphøre. Dette gjør det mer forutsigbart for trafikantene å vite når vegen er åpen. Det blir også lettere å vurdere sikkerheten for trafikanter og brøyte- og redningsmannskaper, når vegen heretter blir helt stengt i en periode av året da værforholdene er på sitt mest krevende.

Skal vurdere åpning tidligere når påsken er i mars. Foto Jan Arne Dammen
Skal vurdere åpning tidligere når påsken er i mars. Foto Jan Arne Dammen
Skal vurdere åpning tidligere når påsken er i mars

De årene da påsken er i mars, åpner Oppland fylkeskommune for at fv. 51 kan åpnes tidligere, så sant snø- og værforholdene gjør dette mulig.

Fylkesveg 51 mellom Beitostølen og Båtskaret vil i all hovedsak være stengt mellom 15. desember og 1. april. Foto Jan Arne Dammen
Fylkesveg 51 over Valdresflye vil i all hovedsak være stengt mellom 15. desember og 1. april. Foto Jan Arne Dammen

– Vi og Statens vegvesen beklager de ulempene dette medfører for næringsdrivende og andre som de senere årene har benyttet fv. 51 mellom Garli ved Beitostølen og Bygdin fra slutten av februar til 1. april. Vi håper at publikum har forståelse for at hensynet til sikker ferdsel over fjellet og til størst mulig forutsigbarhet omkring åpnings- og stengetider blir lagt størst vekt på i denne sammenhengen, sier Anne Elisabeth Thoresen, leder for komité og samferdsel og trafikksikkerhet i Oppland fylkeskommune.

Vinterstengt Beitostølen Båtskaret. Strenge krav til sikkerhet for trafikanter og brøytemannskaper. Foto Jan Arne Dammen

Se brøyting på Valdresflye i videoen under

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

11 + nine =