Fylkesmannen skifter navn til statsforvalter

Fylkesmannen skifter navn til statsforvalter

Fra 1. januar 2021 får fylkesmannen den nye, kjønnsnøytrale tittelen statsforvalter.

– Vi viderefører tradisjonen med at institusjonen og personen har samme navn. Samtidig blir skillet mellom statens regionale representant og fylkeskommunen tydeligere, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H), i en pressemelding.

Regjeringen fattet i mars vedtak om at kjønnsspesifikke stillingstitler skal gjøres om til kjønnsnøytrale stillingstitler i alle statlige virksomheter. Det gjelder bl.a. fylkesmannen – både tittelen på stillingen og navnet til virksomheten.

Gode forslag

Departementet har fått mange gode og kreative navneforslag, bl.a. i sosiale medier.

− Vi har drøfta flere alternativ, men landet til slutt på tittelen statsforvalter. Det som i dag er fylkesmannen i Trøndelag, blir fra 1. januar statsforvalteren i Trøndelag, sier Astrup.

Statsforvalterne har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. De har og en viktig rolle som bindeledd mellom stat og kommune, tverrsektoriell samordner og rettssikkerhetsinstans overfor innbyggerne.

Sentral rolle

− Nytt navn er selvsagt interessant, men det viktigste er at statsforvalterne fremdeles vil ha en svært sentral rolle i det norske samfunnet, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister. Foto Torbjørn Tandberg KMDI disse tider har fylkesmennene en helt sentral rolle i handteringen av koronapandemien i fylkene sine. De har faste møter med sentrale helse- og beredskapsstyremakter og kommunene for å informere, koordinere og utarbeide felles kjøreregler for handteringen av pandemien regionalt. Fylkesmennene har en viktig oppgave i å få til god samhandling mellom ulike fagområder og mellom sentrale helsestyresmakter og kommunene.


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

1 × 5 =