Vil forsterke fjellstyrene – Godt nytt for alle brukere av statsallmenningene

Vil forsterke fjellstyrene - Godt nytt for alle brukere av statsallmenningene

Godt nytt for jegere, fiskere og andre brukere av statsallmenningene i Norge. Arbeiderpartiet forsterker fjellstyrene med 5 millioner kroner i forslaget sitt til statsbudsjett for 2021. Det setter vi stor pris på sier Jan Olav Solstad, styreleder i NFS – ikke minst i et år da fjellstyrene fyller 100 år!

Nå håper vi andre partier på Stortinget følger opp og skaper flertall for dette. Det vil være godt nytt for jegere, fiskere og andre brukere av statsallmenningene i Norge!

Landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Nils Kristen Sandtrøen, trekker fram at Norge har lykkes med å gi det breie lag av befolkningen tilgang til naturen, jakt og fiske gjennom felles eierskap til fjellet. Arbeiderpartiet vil sørge for at folk kan jakte rype eller fiske etter ørreten uten å knuse sparegrisen. Vi mener friluftsliv skal være en folkeaktivitet, ikke en rikmannsport for de få, forteller Sandtrøen.

Stolte av allemannsretten

Sandtrøen er mot en utvikling der jakt og fiskekort blir svært dyrt, og der gode jaktterreng blir forbeholdt dem med mye penger. Arbeiderpartiet mener Stortinget nå må gjøre bevisste valg. I Norge kan vi være stolte over allemannsretten og at friluftsliv er tilgjengelig for så mange med alle de fordelene det også gir for folkehelsa. En investering i fjellstyrene gir oss veldig mye tilbake i form av både glede og helse, sier Sandtrøen.

Foto Jørgen Dammen Skjelvan 

Viktig rolleFjellstyrene har en viktig rolle i forvaltningen av statsallmenningene i Norge. En styrking av økonomien vil sørge for at statsallmenningene blir forvaltet godt, basert på lokalkunnskap, formell kompetanse og nærhet til brukerne, sier Jan Olav Solstad.

93 fjellstyrer

Landets 93 fjellstyrer administrerer jakt og fiske i statsallmenningene, som til sammen dekker nær 30 millioner dekar av Norges areal. Fjellstyrene selger årlig rundt 70.000 fiskekort, 25.000 småviltkort, noen tusen storviltkort og eier og drifter rundt 400 hytter og buer. Fjellstyrenes inntekter på statsallmenningene er omkring 100 millioner kroner årlig. Rundt 10 millioner av disse kommer over statsbudsjettet. Bevilgningen til fjellstyrene over statsbudsjettet er i 2020 på kr. 10,09 mill. Det er en nedgang fra kr. 10,14 mill. i 2019. Regjeringens forslag for 2021 er på kr. 10,0 mill. Justert for lønns- og prisvekst er nedgangen betydelig.

Foto Jan Arne Dammen

I handlingsplan for friluftsliv fra 2018, skriver Regjeringen at den vil;
Sørge for at …. fjellstyrene fortsatt sikrer allmennheten god og rimelig tilgang til jakt.
Det blir utfordrende når de statlige bevilgningene reduseres samtidig som statlige prisrammer for jakt og fiske videreføres, sier styreleder i Norges Fjellstyresamband Jan Olav Solstad. Solstad understreker at et regime med statlige prisrammer for jakt og fiske i statsallmenningene gjerne kan videreføres, men at motstykket til dette må være en styrket statlig finansiering. Når fjellstyrenes viktigste inntektskilde reguleres av staten og den statlige finansieringen samtidig reduseres, blir fjellstyrene sjakk matt.

Grunnfinansiering må styrkes

Forskriften som regulerer priser på jakt og fiske i statsallmenningene skal revideres i 2020. Solstad oppfordrer regjeringen og stortinget til å bestemme seg for om man vil ha god og rimelig tilgang til jakt og fiske og økt statlig finansiering, eller redusert statlig finansiering og da med økte priser på jakt og fiske. Det tredje alternativet er selvfølgelig å bygge ned fjellstyrenes forvaltning, men det er ikke signalisert fra noe politisk parti at det er ønskelig.

Solstad setter pris på at også Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening og Norsk Friluftsliv mener at fjellstyrenes grunnfinansiering må styrkes.

Fjellstyrene administrerer også de jordbrukstilknyttede bruksrettene i statsallmenningene og bidrar til aktiv landbruksmessig bruk av statsallmenning til blant annet beiting og setring.

Les mer om fjellstyrene

Alle foto Jan Arne Dammen

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

eighteen − twelve =