Fagdager Villrein i Valdres

Fagdager Villrein i Valdres

Suksess for «Fagdager Villrein 2023»,  arrangert av Villreinrådet i Norge.

Videointervjuer med Endre Lægreid, leder av Villreinrådet i Norge, og Pål Grev fra Reinheimen-Breheimen over.

Beitostølen Resort var vertskap for de vellykkede «Fagdager Villrein» den 31. mai og 1. juni. Arrangementet trakk et bredt spekter av deltakere og tilbød et omfattende program (se i bunn av artikkelen).

En av de mest positive aspektene ved arrangementet var at det var åpent for alle interesserte. Dette bidro til å sikre en bred deltakelse og fremmet en inkluderende atmosfære. Før selve fagdagene ble det også arrangert et spesifikt landsmøte for villreinnemnder og -utvalg, som ga disse gruppene en mulighet til å diskutere saker av spesiell relevans for deres arbeid.

Programmet for «Fagdager Villrein» var omfattende og mangfoldig. Deltakerne fikk tilgang til informasjon og foredrag om en rekke aktuelle temaer. En av disse var presentasjonen av den nye stortingsmeldingen om villrein, som ga innsikt i regjeringens planer og målsetninger for å sikre en bærekraftig forvaltning av villreinbestanden i landet.

Vemund Jaren, en anerkjent ekspert på villrein, presenterte sine tanker om fremtiden til den europeiske villreinen. Dette var et viktig emne, da det reiste spørsmål om utfordringene og mulighetene som ligger foran oss når det gjelder å bevare og beskytte denne ikoniske dyrearten.

Inge Even Danielsen fra Norske Reindriftsamers Landsforbund sitt foredrag ble satt stor pris på av forsamlingen. Han fokuserte på felles utfordringer og mulige løsninger som kan oppnås gjennom samarbeid mellom ulike aktører i villreinforvaltningen. Dette kan skape en plattform for å dele kunnskap og erfaringer, og fremme et bredere samarbeid for å takle felles utfordringer.

En annen viktig foredrag som fant sted, dreide seg om skrantesyke og dens påvirkning på villreinstammen. Det var Bjørn Egil Flø fra NIBIO som utfordret deltakerne med foredraget «Å leve med skrantesyke». Deltakerne hadde muligheten til å reflektere over spørsmålet om det er mulig å leve med denne sykdommen og diskutere potensielle tiltak for å begrense dens konsekvenser.

«Fagdag Villrein 2023»  bidro til å øke bevisstheten rundt viktige spørsmål knyttet til villreinforvaltning og skapte en plattform for kunnskapsutveksling og diskusjon.

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

seventeen + 12 =