Birgitte Gulla Løken

By og land er enige og kjenner på det samme.

Vidoeintervju med ordfører Birgitte Gulla Løken (H) i Larvik kommune oppsummerer den vellykkede konferansen om kommunenes inntektssystem for likeverdige tjenester 22. januar i Larvik. Artikkel: Hva med å flytte omtanke fra de rike til de fattige? 

"Penga eller livet"!

Inntektene som tilfaller norske kommuner er avgjørende for å sikre likeverdige tjenester, uavhengig av bostedssted i Norge. Ordfører Birgitte Gulla Løken (H) i Larvik kommune påpeker at disse inntektene ikke er rettferdig fordelt. Larvik, under ledelse av Birgitte Gulla Løken, er vertskap for det kommende «inntektsseminaret» den 22. januar, støttet av 31 deltakende kommuner. Under lokalsamfunnskonferansen 2023 på Gardermoen avslørte ordføreren på over 100 kommuner har meldt seg på seminaret.