regnvær

Brutal flom etter voldsomt regnvær

Valdres har virkelig gått merke hvor hjelpesløs en blir når vannet fosser fram. Bildet over: I Øvrebygdsvegen i Skrautvål ble vannets ville og ødeleggende flukt, temmet tilbake til veigrøfta av solide veivoktere. Fra venstre: Knut Ove  Hennum, Audun Magnus Bakken, Kjell Enger, Anton Bakken og Agnar Bakken.  Tirsdag 24. juli bøttet det ned fra morgen til kveld i dalføret og fjellområdene rundt. På bildet over er det Etna som fosser