strømstøtte

Alle får! -Siste nytt om strømstøtteordningen.

Statsråd Aasland med entourage dro i dag til Nesodden for å møte Ap-ordføreren der. Aasland beskriver situasjonen og ordningen slik: -Vi inkluderer familier som bor fast i fritidsbolig med forutsetning om at de kan dokumentere at de har bodd i boligen siden før ordningen ble innført. Løsningen vil gjelde fra 01.01. 2023. De som tidligere har hatt strømstøtte, men har mistet støtten vil få i fra når de mistet støtten.

Hver uke er et mareritt for Ingunn.

Åpent brev til statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland ang. strømstøtteordningen Leserbrev fra Ingunn Grande. Hei! Det haster med strømstøtte. Vi fryser fortsatt, som folkeregistrerte innbyggere i såkalte «fritidsboliger» uten strømstøtte. Det er helseskadelig og risikofylt for hus, vannrør og avløp å ikke ha råd til forsvarlig varme. Mange av oss har brukt opp mesteparten av vinterens vedforsyning, har tette avløp og har 4-doble strømregninger selv

Tre forslag fra RME for å løse urettferdigheten med strømstøtten,

Reguleringsmybdighetene (RME) sendte i dag sine forslag til Olje og Energidepartementet (OED) på; -Hvordan man kan inkludere husholdninger uten annet bosted enn fritidsbolig i støtteordningen. Nå som endringen i strømstøtteloven er godkjent i statsråd, gjenstår regjeringens valg av hvem av løsningene under de velger å gå for. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 16.12.2022 Vår ref.: 202222125-2 Oppgis ved henvendelse Deres ref.: 21/2367 RMEs svar på

Det er nok nå!

 Nå er det på tide å legge partipolitikk litt tilside for å finne en løsning som redder arbeidsplasser. Norge klarte å møte pandemien ved å stå sammen, nå er det på tide å brette opp fellesskapets armer på ny. Det er elendig samfunnsøkonomi at arbeidsplasser må avvikles rundt i by og bygd på strømkrisens alter, for så å sende ansatte til Nav.  Det er rett og slett elendig økonomi, elendig

Enstemmig i Stortinget

Stortinget voterte seint 8. desember over ergikommiteens tilråding ang. strømstøtte Bokstav B. romertall II. Lenke til hele deebatten i bunn av artikkelen Den inneholdt forslag om at Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan husholdninger som reelt sett har fast bopel i bolig registrert som fritidsbolig, kan omfattes av strømstøtteordningen. -Altså en husstand, en strømstøtte. Forslaget ble enstemmig vedtatt i stortingssalen og dermed er det noen tusen «hytteboere» som bokstavelig talt kan

Hullet i loven om strømstønad kan tettes

PRESSEMELDING Hyttekommuner snur i strømsaken. I høst ble flere tusen hytteeiere som bor fast på hytta fratatt strømstøtten. Det skyldes at regjeringen har mistolket sin egen og Stortingets intensjon med strømstønadsloven. Nå opplever vi at kommunene ser hvor galt dette blir. Endelig ser det ut til at vi blir hørt og jeg vil minne om dette til de grader handler om «vanlige folk», sier Ola Jetlund som er aksjonsleder i

Blir tre generasjoner kjøpmenns arbeid og investeringer knust av regjeringen?

Kjøpmann Dag Arild Bakken i Meny butikken på Søndersrødtunet i Larvik har måttet permitere seg selv pga. strømkrisen. Han har allerede for 2 år siden investert mer enn 2 mill i solcelleanlegg og kostet store beløp på energieffektivisering, men fikk likevel en strømregning på ca 666 000,- for august mnd. Det var mer enn en dobling av beløpet sammenlignet med fjoråret. Bildet over fra venstre: CEO Jørund Rytman. SMB Norge.