Godt samarbeid om jakt og fiske – NFS og NJFF har fornyet samarbeidsavtalen

Godt samarbeid om jakt og fiske - NFS og NJFF har fornyet samarbeidsavtalen

Norges Fjellstyresamband og Norges Jeger- og Fiskerforbund har fornyet sin samarbeidsavtale for fem nye år. Det gode samarbeidsklimaet sikrer en langsiktig og god forvaltning av jakta og fisket i våre viktigste fjellområder i Sør-Norge.

– Det er en glede å skrive under på en avtale som viderefører det gode samarbeidet i fjellet for nye fem år, sier Jan Olav Solstad, leder i Fjellstyresambandet.

En av fjellstyrenes viktigste oppgaver er å sikre en forvaltning av statsallmenningene som gir levedyktige vilt- og fiskebestander som også i fremtiden produserer et høstbart overskudd.
– Vi ser på samarbeidet med jeger- og fiskerforbundet og alle dets lokalforeninger som svært viktig. Vi har også en målsetning om å tilby et attraktivt og forutsigbart jakt- og fisketilbud i statsallmenningene, og med denne avtalen i ryggen er vi godt rustet for disse oppgavene, sier Jon Olav Solstad.

Jan Olav Solstad, leder i Norges Fjellstyresamband (til venstre). Eldar Berli, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund
Jan Olav Solstad, leder i Norges Fjellstyresamband (til venstre). Eldar Berli, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund
Godt samarbeid

– Fjellstyrene administrerer noen av våre viktigste jakt- og fiskeområder, så dette samarbeidet er viktig for mange sier Eldar Berli, generalsekretær i NJFF.

– Vi har hatt et godt samarbeid med fjellstyrene i mange år, og vi er svært fornøyd med å kunne videreføre dette samarbeidet. Vi er enige om å arbeide for å opprettholde interessen for å drive jakt og fiske i statsallmenningene. NJFF visjon er “Jakt- og Fiskeglede til alle – for alltid”, så dette harmonerer godt, sier Eldar Berli.

NJFF

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for landets jegere og fiskere med ca. 112 000 medlemmer. NJFFs formål er å ivareta jakt- og fiskeinteressene gjennom å sikre naturens produksjonsgrunnlag og gjennom allmennhetens adgang til å utøve jakt og fiske. NJFF skal sikre en bærekraftig høsting av vilt- og fiskeressursene gjennom jakt og fiske til glede for flest mulig motiverte utøvere.

NFS

Norges Fjellstyresamband er en frivillig fellesorganisasjon for fjellstyrene i Norge. Alle de 94 fjellstyrene i Norge er medlem. Fjellstyrene forvalter jakt, fangst og fiske og andre bruksretter i statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge. Statsallmenningene utgjør samlet ca. 27 mill. daa. Fjellstyrene selger årlig ca. 25.000 småviltkort, 50.000 fiskekort og ca. 5.000 fellingstillatelser på storvilt. Fjellstyrenes arbeidsfelt omfatter alt fra beite, setring, jakt, fangst og fiske til oppsynsvirksomhet, tilrettelegging for friluftsliv og lokal næringsutvikling.

Samarbeidsavtalen bygger på at NJFF og NFS har grunnleggende felles mål og at medlemmene i NFS forvalter svært viktige områder for NJFF sine medlemmer.

Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

one × 3 =