Arbeidsinnvandrerkontoret åpner 26.juni 2007.

Tekst og foto: Roy Myrland. 18/6-2007
Tagger: Polsk

Åpningstider:  Det har blitt noen forandringer på kontoret!

Nå har jeg fått 40.000 i støtte fra Fylkeskommunen, og har derfor kunnet
ansette to damer, en fra Polen og en fra Litauen som skal jobbe en dag i uka
hver.

De nye åpningstidene er:
tirsdag. 16.00-20.00 polsk/norsk talende tilstede
onsdag: 16.00-20.00 litauisk/norsk talende tilstede
torsdag: 16.00-20.00 engelsk/norsk talende tilstede

Åpningstidene gjelder frem til 01.09.07 

 

Dette er et gratis tilbud til arbeidsinnvandrere og deres familier.Her skal de bla. få informasjon om forholdene i Norge som lover, rettigheter og muligheter, svar på spørsmål, hjelp til å fylle ut skjemaer og vite hvor og hvordan de skal henvende seg. 

Dette er et tiltak jeg har satt i gang hvor formålet er å redusere sosial dumping,og bidra til en bedre arbeids og livssituasjon for arbeidsinnvandrere og deres familier. 

Ta kontakt ved spørsmål eller timebestilling!                      

Tlf. 458 68 834/ 33 61 09 19   Fax. 33 61 09 21 

E-post: aik-tonsberg@hotmail.com 

Adresse: Storgaten 13, 3126 Tønsberg (v/ Pizzanini)                         

Angelica Poer  

Prosjektleder og ansvarlig                                                                       Foto.Roy Myrland

  Foto.Roy Myrland 19.06.07