"Steinalderen" er over

 Vedtaket som går ut på å bevilge 1.2 millioner kroner for at "utkantstrøka" skal få bredbånds dekning, er ikke nok til at alle skal få "fart" på datamaskinene sine. Til det trengs det enda flere penger om signalene som skal sendes gjennom lufta, skal nå de plassene som "snegle-mailen" (posten)  er raskeste måte å kommunisere det skrevne ord på fortsatt.

 Kommunestyre 21.05.08 Foto Roy Myrland

Tilskuddet og støtten fra Larvik kommune vil forhåpentlig være med på å få "ting i gang", slik at det kan søkes om mere statlige penger, og dermed sikre at "alle" i Larvik kommune kan få mulighet til høyhastighets bredbånd.

Ragnar Kløverød Foto Roy Myrland 

Ragnar Kløverød fra Waale (bildet over) er fagkonsulent i Larvik kommune, og har jobbet mye med denne saken. Han fulgte møtet for om eventuelt å hjelpe til med å svare på spørsmål ang "bredbåndsaken" fra våre folkevalgte. Ragnar sier til paaneset.no at det vil være endel tekniske utfordringer for å få "bredbåndsdekningen til alle" opp å gå. Signale skal sendes fra master til mottakere på husene, det krever frie og åpne linjer mellom sender sted og mottager for at det skal fungere ordentelig.

Berit Nilsen Foto Roy Myrland

 

Berit Nilsen (Ap) fra Helgeroa (arkivfoto fra i høst på bildet over) nevnte spesielt øyane ute i Helgeroafjorden under debatten i kommunestyret, "det bor skoleunger der også som gjør lekser med hjelp av internett", sa hun...

Det er å håpe at kommunen får statlige penger, og at det blir nok engasjement, sånn at det blir bredbånd bla. på Øyane og på Vasvik også..

Op.no hadde denne artikkelen om "internetthastighet på Steinaldernivå" litt tidligere i Mai mnd

Op.no har fyldig logg fra kommunestyremøtet 21 Mai 2008 her

Fotos/tekst. Roy Myrland 21.05.08