"Helt på jordet" og spektakulær kjøring av bla. Anders Aarsten Kjær på

 Er du usikker på veien til Brunalneset og etappe nr. 4 og 8 i årets Rally. Klikk her og scroll deg inn på SS 4/8. Der finner du veien til Gui, Haga , Huken Brunla, Skårabakken og Berg kirke. (det står "middelalderkirke på kartet)

Foto Roy Myrland

 Kart som viser alle etappene i Rally Larvik -08 her

Klikk her for å se flere spekatkulære bilder

Foto tekst Roy Myrland 05.09.08