Del 20. "Full City katastrofen" 04.08.09

Folkemøte i Nevlunghavn torsdag 6. August kl.19.00. Havningene stiller krav nå, MØT OPP!

Nevlunghavn sine fastboende og "badegjester" er særdeles hardt rammet av oljekatastrofen. Hele området har fått et særdeles stort påslag av olje. "-Nevlunghavn er helårsbebodd og ikke et sporadiskt bebodd "hyttefelt", derfor vil det kreves store resurser over lang tid for å utbedre og reparere etter katastrofen, i flg kilder

 

 Synes du det blir "nok" katastrofe nå? Klikk her og bla deg fram til en eller flere av de nærmere 3000 artiklene der... Der er det MYE bra og positvt!

OljekatastrofenNevlunghavn Vel arrangerer informasjonsmøte torsdag 6. august kl. 19.00 i «Gamleskolen» Vi arbeider med å få en fra beredskapsledelsen til å informere om arbeidet som pågår og om videre innsats, herunder arbeidet med opprydding av nærområdene.Når det gjelder kritikk av beredskapsarbeidet og innspill til arbeidet med forbedring av beredskapsplaner mv, vil styret i Nevlunghavn Vel følge opp dette i egen sak og avholde separate møter knyttet til dette.

For styret

Karin Gustavsen

97575097

Sko og støvler Foto Roy Myrland

Om du går på brygger, gater eller i terrenget langs vannet i Nevlunghavn så er det viktig å følge med på skotøyet nå. Olja klister og kleber seg fast alle steder.

Søppel Forurensing Oljeberdskap M/S Full City Nevlunghavn Foto Sra Walmann

Det blir litt "søppel" i Havna om dagen...

Rydding i Nevlunmghavn Foto Roy Myrland

Mye "rart" driver i land på de små strendene i løpet av en sommer, og snart så kan Havningene bli aleine om å rydde opp etter både badegjester og oljekatastrofe!

Karin Gustavsen Nevlunghavn vel Oljekatastrofe Foto Roy Myrland

Karin Gustavsen (bildet over) og Nevlunghavn Vel ber inn til folkemøte i Nevlunghavn på "Gamleskolen" torsdag 6. August kl.19.00 der vil ogsåkravlista under bli gjennomgått!

 

 Les gjerne hva Svenn Dvergastein skriver om"totalt bortfall av ydmykhet" her

 

Kravene følger under.


Følgende krav ble rettet til Larvik kommunes beredskapsledelse i mail av 4. august kl. 10.55


Ad. Oljekatastrofen4. august 2009: Nevlunghavn Vel krever følgende:  1. Steng av med lense ved Mauresund, Oddanesand, Gurvika over til Bramskjæra og Løvall umiddelbart . Da har vi ”lukket” havnebukta. Det kan komme mer tilslag av olje og vi har fått nok!  1. Få oppsamlingsbåt ut til Bramskjæra, Havnebukta og Havnebassenget umiddelbart!


Kommentar: Ordfører Ø. R Jensen har i telefonsamtale med undertegnede 4. august kl. 10.45 informert om at dette nå er i ferd med og gjennomføres.  1. Fortsett oppsuging av olje fra bil på steder der bil kommer til!

Kommentar: Ordfører Ø. R Jensen har i telefonsamtale med undertegnede 4. august kl. 10.45 informert om at dette nå er i ferd med og gjennomføres.  1. Beredskapsgruppe fra kommunene ut til Nevlunghavn umiddelbart. Opplæring og oppfølging skal skje her!


Kommentar: Ordfører Ø. R Jensen har i telefonsamtale med undertegnede informert om at områdeledere opplæres og vil håndtere ulike del-områder i Nevlunghavn.  1. Steng av alle småstrender som er tilsølet og der barn kan komme til. Det ligger oljeklumper og oljesøl som barn kan komme i kontakt med.
For Nevlunghavn Vel

Karin Gustavsen

e-mail: karingustavsen@konsultasjon.no

mobil: 97 57 50 97

 istavern.no

Oljeutslippet: Ikke gå langs strendene!

Av Tor Kristensen 2009-08-02 kl. 15:48

Vi oppfordrer folk til å ikke gå langs strendene og skremme vekk fuglene. Dette skaper ytterligere skade!