Makta rår sa guttungen, og dengte katta

 

Det antas at Larvik kommune begynner å samle inn katter på Omrestranda neste uke!  Det saken muligens egentlig handler om iflg. paaneset.no sine kilder er å ”knekke og fjerne” en småkårsmann,  slik at hytteverdiene kan stige, sjikanøse stengsler kan opprettholdes, og at "privatiseringen av strandsonen vår kan fortsettte uforstyrret! Det er da etter flere mennesker sin mening "litt rart" å bruke mattilsynet for å løse denne saken!

 Omrestranda Foto Roy Myrland

 

Iflg. op.no skal kattene på Omre nå eventuelt ”knekkes nakken på” eller omplasseres etter at diverse individer og hytte-eiende  badegjester  (mange av de involverte har faktiskt stemmerett helt andre steder enn i Larvik kommune, enten det er nord for Danebo eller sør for Lannerheia!)har ”lobba og jobba for å få orden og ro på idylliske Omre strand”.  

Et hjem uten flaggstang Foto Roy Myrland

Det er "trist og vondt" å kjøre forbi teltet til Småkårsmannen Agnar Melberg i Januar uværet på Omre stranda, samtidig som jeg veit åssen "kommunen og makta" har "herja", og fortsatt planlegger å "herje" med han. Issørpa legger seg tjukkere og tjukkere i fjæra foran teltet, mens Agnar er på sin daglige tur til byen. Det er også stiv kuling i lufta og det er meldt store nedbørsmengder videre i helgen. Da er det vanskelig å skulle tro på ordene og meningen med  at det er i denne kommunen  ” det gode livet leves” osv..  Jeg har ikke glømt "Melbergs katter", de hadde mulighet for le, nok mat var det også i uværet på Omre!

Langs veien Foto.Roy Myrland

Når jeg snakket med Melberg forklarte denne kloke og ydmyke mannen ei historie som er helt fri for bitterhet og som virkelig ”rørte” undertegnede i snøføyka ved Halle mølla i dag. Ærbødighet og respekt for mennesker og dyr er viktig for Agnar Melberg når han svarer på spørsmålet fra paaneset.no om hvordan og hvorfor denne konflikten startet og pågår. Agnar Melberg forteller at det hele startet med det han mener var en ”uriktig utkastelse” av en bolig for noen år siden. I den tiden hadde han 5-6 katter og han tok da sitt ansvar iht. dyrevernloven, og passet derfor på, og stella kattene sine tross at han måtte ut av boligen. Det å bo i telt på den kommunale delen av Omre er et helt bevisst valg og handler om å spare kostnader.

 

Melberg har stor respekt og snakker varmt og ærbødig om mennesker som lever ”enkelt og fattigslig”. Han forteller til paaneset.no at storsamfunnet ikke har behandlet han like hensynsfullt gjennom årenes løp. Det han har eid og hatt gjennom tiden er blitt fjernet ca”15 ganger ” sier han. Det betyr slik paaneset.no forstår det at hans eiendeler er beslaglagt og fjernet flere ganger uten at han har fått noe tilbake. Agnar Melberg forteller også om tilbud fra det offentlige om bolig som i utgangspunktet det ikke ville være mulig for han å bo i.

Klok mann Foto Roy Myrland

Når Agnar Melberg ( bildet over) forklarer og begrunner hvorfor og hvordan han er ”fratatt alle sosiale rettigheter bortsett fra å gå på sosialen” begynner det å bli ”vell vondt og trist” for undertegnede å høre. Dette er en sammensatt og ikke helt enkel sak som kanskje ikke bør løses med ”pistol eller noen sprøyter hos dyrlegen”!

 

Veterinær Rolf Arne Karlsen i Mattilsynet, presiserer via telefon overfor paaneset.no  at det å avlive kattene ikke er den primære oppgave eller mål for kommunen eller mattilsynet. Og, at dette ”ikke er et akseptabelt kattehold med 30-40 katter”. 

 

Fra et ”dyrefaglig” ståsted er det først søkt etter en løsning som hadde gjort det mulig å skaffe skikkelige bo forhold for kattene der de er nå. Det går ikke iflg. Veterinær Karlsen.Sekundær løsning er å omplassere kattene, og den tredje er avlivning.  

 

Veterinær Rolf Arne Karlsen sier at det legges opp til en kombinasjon av de to siste tidligere nevnte forslag, og at det kun er de kattene som ikke lar seg ”dressere” som blir avlivet. 

Foto/tekst:     Roy Myrland 05.01.08