boo Buss istedenfor bil til Besseggen.

Buss istedenfor bil til Besseggen.

 

Dette innleget er leserbrevi Avisa Valdres 20. 08.16:

Buss istedenfor bil til Besseggen.

Besseggen og tilhørende turistbedrifter i Sjodalen gir titusenvis av fotturister minner for livet og sørger for både mat på bordet og stabile arbeidsplasser i både Gudbrandsdalen og Valdres.  

Nå begynner staten å rasle med pengepungen sin og ønsker seg inn i dette velfungerende produktet som Bessegen er.

Hvem, hva, hvorfor og hvordan er det lov å spørre seg da. Litt kø er det noen dager, men stort sett leverer de private aktørene det de skal, pluss det lille ekstra, til de som ønsker å gå Besseggen.  

Området staten ønsker å ekspropriere/ta til seg og utvikle er først og fremst et høyfjellsområde med alle de gode kvalitetene som er der. Fisk, fugl, dyr og planter har fortrinnsrett og vi som gjester må godta de regler som gjelder for og fra naturen i et slikt område.  

At staten, ved nasjonale turistveier, nå ønsker å legge til rette for at enda flere skal kjøre bil helt inn til Gjende blir da feil. Veinettet både fra Gudbrandsdalen og fra Valdres er allerede sterkt overbelastet. Ulykkene med ihjelkjørte reinsdyr sine lidelser skrives det ikke lenger om, og de andre trafikkulykkene er heller ikke til å unngå at stiger i antall med økende biltrafikk.  

Kanskje det er fornuftig å tenke seg om et par ganger nå.  

Det dette handler om er at det er for mange biler som parkeres ved Gjende i høysesongen. Besseggen er som kjent "hovedbildet" i Valdres sin turistsatsing, og Valdres er da det naturlige utgangspunktet for turen over Besseggen. Dermed ligger kanskje løsningen for parkeringsutfordringene ved Gjende akkurat i Valdres.  

Fotturistene kan kjøres til Gjende med busser fra parkeringsplasser/hoteller/campingplasser/bobilparkeringer. Lokale busselskap ordener shuttelkjøringen til Rakfiskfestivalen smertefritt, så det byr neppe på de store utfordringen å få fraktet fjellfolk ut og inn av fjellet i busser istedenfor med biler. Vinjerock er et typisk eksempel på at det rett og slett ikke er plass nok til alle bilene, og derfor fraktes folk med buss ut og inn til Eidsbugarden under rockefestivalen. Best av alt er at større deler av Valdres da kan ta del i produktet og tjene penger og skape arbeidsplasser, takket være Besseggen.  

Med tilrettelagte parkeringsplasser på for eksempel Fagernes vil de som skal gå Bessegen event også kunne få all den informasjon og historiefortelling de ønsker via head-set på bussreisa. Det fungerer i smelthytta på Røros, så da bør det vel også kunne fungere på en buss som kjører gjennom Øystre Slidre.    

Viktigst er likevel at dyr og natur skjermes for mer biltrafikk/parkering nå og at vi tar vare på det vidunderlige stedet Gjende og Sjodalen er hele året. Om årets voldsomme økning med gjester i fjellheimen fortsetter, vil det ikke være mulig at alle skal kunne parkere 20 meter fra DNT hotellet. Sånn er det bare.  

Tenk nytt, kjør buss og la kuer og reinsdyr få beite og drite i fred og ro rundt hytter og parkeringsplasser.

Roy Myrland 20. august 2016.

nasjonal turistvei rupa sau beitedyr fjellet besseggen foto roy myrland

Beitedyr langs nasjonal turistvei over Valdresflye.

historie fortellinger gjende gjendeosen jotunheimen foto roy myrland

Mye og spennende historie i Jotunheimen, som kan være artig å få med seg.

memurubu gjende besseggen foto roy myrland

Memurubu med Besseggen bak til høyre.

Nasjonal turistvei valdresflye gjende parkering gjendeosen foto roy myrland

Reinsdyr i tusenvis har området som sitt beiteområde. Ved Gjendeosen og Besseggen beiter ofte "bukkeflokken" om vår/sommer. Stadig tragiske ulykker skjer langs Nasjonal turistvei p.g.a. biltrafikken.