Folkeopprør på Brunlaneset!

 

Bygdene og tettstedene lengst sør i Vestfold og ytterst på Brunlaneset i Larvik kommune, godtar ikke administrasjones "tvangs-system".

-Her er pressemeldingen, intervjuet og aksjonsgruppens invitasjon til et hyggelig all-møte 23. august. 

Dag Arild Bakken JAn ERik Guldal HElgeroa Brunlanes ALrvik Stavern Folkeopprør Askjon foto roy myrla

Kjøpmann Dag Arild Bakken i Helgeroa kjemper sammen med Jan Erik Guldal og mange andre Brunlanesinger.

Pressemelding hjemmetjenesten helgeroa larvik Foto