SOS-Barnebyer

Viste du at DU kan forandre verden for et foreldreløst barn?  For 225 kroner i måneden gir du et foreldreløst barn et trygt hjem, utdanning og omsorg fra en SOS-mor – helt til barnet er voksent og kan klare seg selv.

Barnebyene er utgangspunktet i SOS-barnebyers arbeid for foreldreløse og omsorgstrengende barn. Barnebyene er permanente hjem som erstatter den biologiske familien som barna har mistet eller aldri har hatt. 4-10 barn i ulike aldre bor sammen med sin SOS-mor i et familiehus. En barneby består som regel av 8-15 familiehus, som sammen danner et lite samfunn.

Mor
SOS-moren er den viktigste personen i barnas liv. Hun bygger opp et følelsesmessig forhold til hvert barn, og gir dem trygghet, kjærlighet og omsorg.  SOS-moren er der for barna 24 timer i døgnet. Gjennom andre ansatte er også farsrollen representert i barnebyene.    

  Foto.SOS BARNEBYER             

 

Søsken


Et barns viktigste nettverk er familien. Derfor er hvert hjem i barnebyen bygget opp som en familie, med 6-10 barn som vokser opp som søsken. Biologiske søsken bor alltid i samme familie i en barneby.

  Foto. SOS Barnebyer

 

Samfunn


I alle aspekter er barnebyen en integrert del av et lokalsamfunn. Dette inkluderer alt fra arkitektur og tomteplassering til daglige rutiner.  I denne storfamilien får barna sin egen identitet og kulturelle røtter. Alle SOS-barn får grunnleggende skolegang og individuell, faglig opplæring. Gjennom yrkesopplæring og videreutdanning blir de som voksne i stand til å forsørge seg selv og bidra med viktig kompetanse i sitt lokalmiljø.                     

Gå inn på  nettstedet til SOS-barnebyerselv og orienter deg der!!!


 Sverre Martin Sørensen vært fadder for en liten jente i snart to år nå. -Hun er 7 år, og bor sammen med en eldre søster hos en fostermor i SOS-Barneby i New-Guinea.

Fadderbarnet mitt

   

 

De to søstrene har et langt liv bak seg allerede, med tanke på hva de har opplevd, men det skal jeg ikke skrive om her. De er flinke til å sende info ca to ganger i året om hvordan det går med oppveksten for fadderbarnet mitt. Noe i form av brev fra bestyrerinnen i byen der, og noe i form av kort med bilde av barnet.

SOS-faddere får en velkomstmappe med beskrivelse og bilde av fadderbarnet og/eller SOS-barnebyen. I tillegg får du generell informasjon om landet der du har fadderskapet ditt. Som fadder betaler du et fast bidrag, men har ingen andre forpliktelser. Bidraget på 225 kroner i måneden blir automatisk rapportert inn til skattemyndighetene som gave, gitt fra deg. Det gis fradrag i skatt på inn til 12.000 i året av gaver gitt til veldedige organisasjoner.

Av alle mine faste utgifter må jeg si at dette fadderskapet gir mest tilbake. Det og vite at jeg er med på og bidra, veier for meg opp mot mye av alt det gale jeg er med på om dagen (se bloggen min). Jeg vil oppfordre ALLE som bruker tid på å lese alt det jeg skriver, om å  gå inn på faddersiden til SOS-Barnebyer og melde seg som fadder med det samme !!!

 Tekst. Sverre Martin Sørensen 06.01.08

SOS-barnebyer hjelp omsorg fellesskap Sverre Martin Sørensen Bidrag Fellesskap